Handhavingsprotocol Energieprestatie gebouwen beschikbaar

Den Haag, 24 September 2020 /EZPress/ - Zoals eerder gemeld is er in de meicirculaire geld beschikbaar gekomen voor de uitvoering van de taken voor toezicht en handhaving op de eisen uit de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD III). Inmiddels is ook het concept handhavingsprotocol beschikbaar.

Het handhavingsprotocol is een handvat voor overheid (en bedrijfsleven) welke eisen van toepassing zijn voor verwarmings- en airconditioningsystemen en laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer. Daarnaast geeft het document suggesties hoe het toezicht kan worden ingericht en bevat het een aantal handige checklists die inspecteurs kunnen gebruiken bij bedrijfsbezoeken.

Het document is nog in ontwikkeling. Wij zullen suggesties van gebruikers meenemen in een vervolgversie. Naar verwachting wordt het protocol in december 2020 definitief gepubliceerd.

//Einde bericht

Bron: VNG

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: