Aantal WW-uitkeringen in Flevoland stabiliseert

Foto:

Almere, 16 Juli 2020 /EZPress/ - In juni is het aantal toegekende WW-uitkeringen minder sterk gestegen dan in mei. UWV telde in de arbeidsmarktregio Flevoland in juni 8.909 WW-uitkeringen. Dit is nog maar een lichte stijging (+0,5%) ten opzichte van mei. Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen met 0,2%. In mei nam het aantal WW-uitkeringen in deze arbeidsmarktregio juist nog toe met 6,3% ten opzichte van april. Stijgingen zien we nog in de sectoren detailhandel, horeca en uitzendbedrijven.

Stabilisering WW-uitkeringen in Flevoland
Eind juni 2020 verstrekte UWV in totaal 8.909 WW-uitkeringen in Flevoland. Dit waren er 48 meer dan in mei. Na zeer sterke stijgingen in de vorige maanden, is er in juni juist sprake van een lichte stijging van 0,5%. Landelijk was de daling 0,2%. In vergelijking met vorig jaar steeg het aantal WW-uitkeringen in Flevoland met 1.850, ofwel 26,2%.

In heel Nederland was de toename van WW-uitkeringen in het afgelopen jaar 23,9%. De grootste stijging in de afgelopen maand zien we in de sectoren horeca en catering (+ 7,7%) en detailhandel (+6,3%). De daling bij de sectoren bouw (-8,8%) en zorg en welzijn (-5,3%) springt het meest in het oog. Hierbij merken we op dat de bouw een relatief kleine sector is. In absolute aantallen gaat het dan ook maar om een daling van enkele WW-rechten.

De grootste absolute stijging zien we in de sectoren detailhandel (+48), horeca (+48) en uitzendbedrijven (+32).
Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bleef gelijk op 3,9%. Daarmee ligt dit percentage in juni nog steeds een stukje hoger dan het landelijk gemiddelde, dat ook niet wijzigde en bleef staan op 3,2%.

Ontwikkeling aantal vacatures tot en met week 24
Begin juli bracht UWV een update uit over de ontwikkeling van online vacatures. Uit deze update blijkt dat de vacaturedaling in de afgelopen drie maanden het sterkste was in Groot Amsterdam. In de arbeidsmarktregio Flevoland is, net zoals landelijk, te zien dat de afname van vacatures is gestopt. De laatste vier weken is er weer een lichte toename te zien (+3%). Ondanks de toename van vacatures in de meeste regio’s is het aantal vacatures nog altijd (veel) lager dan in de periode vóór de coronacrisis. Verdere conclusies en onderbouwing leest u hier.

//Einde bericht

Bron: UWV

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.euDownload foto: Low-res Full-resEZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: