VNG: financiële situatie van gemeenten wordt onhoudbaar

Den Haag, 26 Juni 2020 /EZPress/ - De VNG informeert de Tweede Kamer in een position paper over de financiële zorgen van gemeenten. Dit met oog op het algemeen overleg Financiële Verhoudingen op 2 juli aanstaande.

In het position paper gaan we dieper in op de financiële problemen van gemeenten. We tonen aan dat de financiële positie onhoudbaar wordt. Het is onze belangrijkste zorg dat onze inwoners en bedrijven de wrange vruchten plukken van de kwetsbare financiële positie van gemeenten in de vorm van een schraal voorzieningenaanbod, hogere OZB en een slecht onderhouden buitenruimte.

Inhoud position paper
We geven in het paper kort aan wat nu de aard van de financiële problemen van gemeenten is, de noodzaak om te komen tot structureel gezonde gemeenten, de zich ophopende maatschappelijke problemen en wat de bijkomende effecten van de coronacrisis zijn. Daarnaast gaan we in op de tekorten in het sociaal domein, de opschalingskorting en de herijking van het Gemeentefonds.

//Einde bericht

Bron: VNG

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: