Opleidingsinstituut NCOI mag Hogeschool TIO overnemen

Den Haag, 20 Mei 2020 /EZPress/ - Opleidingsinstituut NCOI mag Hogeschool TIO overnemen. Zowel TIO als NCOI bieden beide HBO en MBO opleidingen aan. De ACM keurt deze overname goed omdat de beide instellingen aan verschillende doelgroepen onderwijs aanbieden. TIO biedt vooral aan jongeren tot 25 jaar voltijdonderwijs aan, terwijl NCOI vooral aan volwassenen deeltijdonderwijs aanbiedt. Doordat beide partijen zich op verschillende doelgroepen richten concurreren ze onderling niet of nauwelijks en vermindert de concurrentie dus niet als NCOI TIO overneemt.

Momenteel onderzoekt de ACM nog de overname van LOI door NCOI. In de beoordeling van die overname neemt de ACM de uitkomsten mee van de overname van TIO door NCOI.

Controle op fusies, overnames en gemeenschappelijke ondernemingen
Het is bij elke fusie, overname of het oprichten van een nieuwe gemeenschappelijke onderneming de vraag of er na de transactie nu en in de toekomst nog voldoende concurrentie overblijft. Concurrentie zorgt ervoor dat er een product voor een goede prijs en kwaliteit op de markt is en dat innovatie wordt gestimuleerd. Daarom beoordeelt de ACM vooraf of de bedrijven mogen fuseren. De ACM gaat na of de markten na de fusie goed blijven werken voor mensen en bedrijven.

//Einde bericht

Bron: ACM

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: