Helderheid over lokaal eigendom bij grote energieprojecten

Den Haag, 07 Mei 2020 /EZPress/ - In het Klimaatakkoord staat dat er bij zonne- en windenergieprojecten gestreefd moet worden naar 50% lokaal eigendom. In de praktijk blijkt dat gemeenten deze afspraak op verschillende manieren interpreteren. Om helderheid te scheppen, is er nu een notitie met veelgestelde vragen (Q&A).

In het Klimaatakkoord zijn verschillende afspraken gemaakt over de participatie van burgers en bedrijven in hernieuwbare energieprojecten op land, waaronder ook over lokaal eigendom. De toelichtende notitie geeft antwoord op de meest gehoorde vragen en misverstanden over deze afspraken.

Afspraken lokaal eigendom
Zo blijkt dat bepaalde gemeenten de passage over 50% lokaal eigendom vertaalden naar een plicht om een vergunning te verkrijgen. De Q&A stelt duidelijk dat er geen plicht is voor 50% lokaal eigendom of voor eisen over fondsen voor vergunningverlening. Het geeft ook aan dat lokaal eigendom risico’s meebrengt en dat later instappen ook kan, maar dan redelijkerwijs tegen een marktconforme prijs.

Speciaal voor overheden en andere betrokkenen
Energie Samen, de Natuur- en Milieufederaties, de NVDE, Holland Solar en NWEA stelden de Q&A samen. Deze partijen waren ook betrokken bij de totstandkoming van de afspraken in het Klimaatakkoord. De Q&A is bedoeld voor overheden (beleidsmakers, vergunningverleners, RES-verantwoordelijken), marktpartijen, omwonenden, energiecoöperaties, milieuorganisaties en andere betrokkenen.

//Einde bericht

Bron: VNG

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: