ACM stopt procedure tegen PostNL

Den Haag, 01 Mei 2020 /EZPress/ - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft besloten de procedure tegen PostNL stop te zetten, die gestart was naar aanleiding van een handhavingsverzoek van Sandd. Het onderzoek van de ACM in deze procedure was gericht op gedragingen van PostNL op de markt voor zakelijke post in de periode 2015-2017. Als gevolg van de overname van Sandd door PostNL, waarvoor door de Staatssecretaris van Economische Zaken een vergunning is afgegeven om redenen van algemeen belang, is de marktordening op de postmarkt fundamenteel veranderd. Nut en noodzaak van het verder doorzetten van de zaak zijn hierdoor verdwenen.

Onderzoek
Het onderzoek was gericht op de vraag of PostNL misbruik zou hebben gemaakt van een economische machtspositie op de postmarkt en daarmee Sandd zou hebben benadeeld.

Gewijzigde concurrentie op de markt
Het besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat op 27 september 2019 om een vergunning te verstrekken voor de concentratie van PostNL en Sandd, zorgde voor een grote verandering voor de mededinging binnen de postmarkt. Het besluit van de Staatssecretaris is gemaakt na een belangenafweging in het kader van het algemeen belang. Bij die belangenafweging is onder meer de afgenomen (maatschappelijke) wenselijkheid en levensvatbaarheid van concurrentie tussen meerdere netwerken meegenomen.

//Einde bericht

Bron: ACM

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: