Extra maatregelen om handelsstromen op gang te houden

Den Haag, 27 Maart 2020 /EZPress/ - Om de internationale handel zoveel mogelijk op gang te houden, worden de mogelijkheden voor exportkredietverzekeringen vanaf donderdag verruimd. Deze en andere maatregelen werden bekendgemaakt door minister Kaag van Buitenlandse Handel na een door VNO-NCW en MKB-Nederland opgezette conference call met internationaal opererende bedrijven en branches over hun problemen als gevolg van de coronacrisis.

Protectionisme tegengaan
Overheid en bedrijfsleven hebben verder afgesproken om in Europees verband te werken aan het tegengaan van protectionisme (onder meer bij de handel in medische goederen), een soepeler grensoverschrijdend vervoer van essentiële goederen binnen de EU, en soepel verkeer van arbeidsmigranten. Daarnaast moeten de internationale vervoersstromen zoveel mogelijk opengehouden worden, en de financiële middelen die er beschikbaar komen maximaal worden benut. Alle maatregelen krijgen een plek in een nieuw actieplan dat nu wordt uitgewerkt.

Eendracht
VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer noemde de verruiming van de mogelijkheden voor exportkredietverzekering ‘zeer gewenst. De economische gevolgen van de coronacrisis bestrijd je niet via nationalistisch isolationisme, maar juist door internationaal gecoördineerd op te blijven treden. Het motto ‘Eendracht en daadkracht’ geldt ook hier.’

//Einde bericht

Bron: VNO-NCW

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: