Houd ondernemers aan het werk met bouwprojecten

Den Haag, 26 Maart 2020 /EZPress/ - De voorzitters van VNO-NCW, MKB-Nederland en Bouwend Nederland roepen opdrachtgevers in de bouw en elders op om lopende werken voor zover mogelijk doorgang te laten vinden. Zij zien dat overheden, woningbouwcorporaties en bedrijven hun bouwplannen en renovaties uitstellen of stoppen. ‘Terwijl investeren juist een beproefd middel is om de economie te stimuleren in zware tijden.’

Bouwcrisis
Soms worden nu zelfs bestaande contracten opengebroken. Dat is niet altijd te voorkomen, want ook opdrachtgevers kampen met zieke medewerkers. En wat voor de bouw geldt, geldt ook voor veel ander werk, dat al dan niet tijdelijk stil wordt gelegd. Gevolg kan zijn de combinatie van economische krimp, PFAS, stikstof en corona over een halfjaar tot een flinke klap leidt, die volgens het EIB vergelijkbaar is met de bouwcrisis van 2012 en 2013. Daarbij gingen tienduizenden banen verloren.

Aanbesteding doorzetten
De voorzitters van de ondernemingsorganisaties roepen opdrachtgevers op om aanbestedingstrajecten door te zetten, betaaltermijnen te versnellen, bestaande contracten te eerbiedigen, en de verlening van bouwvergunningen te bespoedigen. Bij gunning, betaling en vertraging zou rekening moeten worden gehouden met de coronacrisis. Dit alles met in achtneming van de gezondheidsadviezen van het RIVM.

Klap dempen
‘Het kabinet neemt allerlei maatregelen om de pijn voor ondernemers te verzachten. Dat is goed, maar nog beter is het om de pijn waar mogelijk te voorkomen.’ Meestal wordt eerst ingezet op investeringen in de infrastructuur, omdat de overheid bij ongeveer 75 procent van deze projecten de opdrachtgever is. `De nu te verwachten klap kan misschien niet worden voorkomen, maar wel worden gedempt`, aldus de voorzitters. Vooral gemeenten zijn hierbij belangrijke opdrachtgevers.

//Einde bericht

Bron: VNO-NCW

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: