Subsidie voor aardgasvrije huurwoningen beschikbaar

Den Haag, 25 Maart 2020 /EZPress/ - Verhuurders van woningen kunnen vanaf 1 mei 2020 gebruikmaken van een landelijke subsidieregeling voor het aardgasvrij maken van hun bezit. Wellicht is deze regeling een aanleiding om samen met de verhuurders plannen te ontwikkelen voor een buurt- of wijkgerichte aanpak in uw gemeente?

Verhuurders kunnen subsidie krijgen voor de aansluitkosten op een warmtenet (maximaal € 3.800 per woning) en voor maatregelen in de woning, zoals het aanpassen van het warmteafgiftesysteem, aanpassen van de meterkast, het aanleggen van elektrische kookvoorzieningen, het verleggen van leidingen etc. (maximaal € 1.200). Per woning kan maximaal € 5.000 subsidie worden aangevraagd. In totaal stelt het Rijk voor deze regeling € 200 miljoen beschikbaar.

Uitzonderingen
Voor isolatiemaatregelen zijn andere subsidies beschikbaar: dat loopt niét via deze regeling. Ook heeft deze regeling géén betrekking op woningen die bijvoorbeeld via een individuele warmtepomp worden verwarmd en nog op aardgas koken. De nieuwe regeling is dus alleen bedoeld voor huurwoningen die op een warmtenet worden aangesloten, of voor woningen die al op een warmtenet zijn aangesloten maar overgaan op elektrisch koken.

Startmotorakkoord
Op korte termijn sluiten Aedes en de warmtebedrijven een ‘startmotorakkoord’, dat moet bijdragen aan het versnellen van het tempo waarin woningen op een warmtenet worden aangesloten. De nieuwe subsidieregeling speelt daarin een belangrijke rol. In het akkoord worden onder andere afspraken gemaakt over een uniforme manier om businesscases te berekenen (er is bijvoorbeeld een rekentool beschikbaar), en ook over de samenloop met eventuele plannen van de gemeente. Het akkoord is bedoeld om de onderhandelingen tussen warmtebedrijven en woningcorporaties makkelijker te maken.

Om een impuls te geven aan de verduurzaming in uw gemeente helpt het wanneer u verhuurders wijst op deze nieuwe regeling en op het startmotorakkoord.

//Einde bericht

Bron: VNG

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: