Regering moet verbod op deurverkoop onderzoeken

Den Haag, 28 November 2019 /EZPress/ - De regering moet onderzoeken of een verbod op deurverkoop van energiecontracten mogelijk is. Een motie hiertoe is dinsdag door een meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen.

Vereniging Eigen Huis hoopt dat de regering verkoop aan de deur aan banden legt. De aversie van huiseigenaren tegen verkoop aan de deur is namelijk groot, bleek afgelopen februari uit onderzoek van de vereniging onder 1.278 leden. 96% Van de respondenten ergert zich aan telefonische en deur-tot-deurverkoop.

Uitdrukkelijke toestemming
De vereniging riep de regering daarom begin dit jaar op om verkoop aan de deur alleen toe te staan als de consument daar vooraf uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Een dergelijk systeem wordt van toepassing op telefonische verkoop, maar wanneer dit gebeurt, is nog niet bekend.
Toezicht aanscherpen
De Tweede Kamer heeft de regering ook gevraagd het toezicht op deurverkoop van energiecontracten te verscherpen en na te gaan of gemeentes zogenoemde colportagevrije zones kunnen invoeren.

//Einde bericht

Bron: Vereniging Eigen Huis

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: