Regeling Reductie Energiegebruik

Den Haag, 10 Oktober 2019 /EZPress/ - Gemeenten kunnen van 9 oktober tot en met 14 november 2019 een aanvraag indienen voor de specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik (RRE).

Met de RRE kunnen gemeenten projecten opzetten om huiseigenaren te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het inregelen van de cv-installatie of het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips. Daarnaast kunnen gemeenten de regeling gebruiken voor het geven van advies aan huiseigenaren over andere energiebesparende maatregelen, zoals dak-, raam- of gevelisolatie.

Budget
Per gemeente bedraagt de specifieke uitkering ten hoogste € 9 miljoen en maximaal € 90 per woning waarvoor een aanvraag is ingediend. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt in totaal € 87 miljoen beschikbaar voor de RRE.

Voorwaarden
De belangrijkste voorwaarde voor de specifieke uitkering RRE is dat de activiteiten waarvoor de uitkering wordt aangevraagd, bijdragen aan de beoogde CO2-reductie. Om eind 2020 te kunnen vaststellen of dit doel is bereikt, kan de minister van BZK bij gemeenten informatie opvragen over de voortgang van de activiteiten. Daarnaast rapporteren de gemeenten via hun jaarrekening (Sisa-systematiek)./Einde bericht

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: