Vermeend: de aardbol kunnen we niet redden met belastingverhogingen, wel met slimme technologieën!

Foto:

Utrecht, 30 Augustus 2019 /EZPress/ - Dat betoogt prof. dr. Willem Vermeend, hoogleraar Economie 4.0 bij de Open Universiteit, in zijn rede tijdens de opening academisch jaar 2019-2020 van de Open Universiteit op 2 september 2019 in Utrecht. Titel van zijn keynote is: ‘Klimaatbeleid: de aardbol kunnen we niet redden met belastingverhogingen, wel met slimme technologieën!` De opening academisch jaar markeert ook de start van de viering van het zevende lustrum, 35 jaar Open Universiteit.

Met het huidige klimaatbeleid zullen we er niet in slagen om de wereldwijde klimaatdoelstelling, maximaal 2% opwarming van de aarde, te halen. "


Milieubeleid moet radicaal anders
Als vertrekpunt van zijn rede stelt Willem Vermeend dat we met het huidige klimaatbeleid er niet in zullen slagen om de wereldwijde klimaatdoelstelling, maximaal 2% opwarming van de aarde, te halen: `In de meeste landen, waaronder Nederland, ligt de focus nu vooral op de kosten die overheden, bedrijven en burgers moeten maken. Deze leiden overal tot extra energieheffingen en andere lastenverzwaringen. Daardoor is er in veel landen weinig maatschappelijk draagvlak.` Vermeend stelt dat het beleid radicaal anders moet en zal dit in zijn rede toelichten. Een pleidooi om nu breed te investeren in innovatieve technologie waarmee niet alleen de uitstoot van broeikasgassen snel kan worden teruggedrongen, maar ook de economie gestimuleerd wordt.

Programma
Het programma start om 19:00 uur in de Gertrudiskapel in Utrecht met een welkomstwoord door prof. dr. Theo J. Bastiaens, rector magnificus van de Open Universiteit. Vervolgens houdt Willem Vermeend de hoofdlezing. Vermeend was onder andere Tweede Kamerlid, staatssecretaris van Financiën en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Sinds 2014 is hij hoogleraar Economie 4.0 bij de Open Universiteit. Het laatste woord is aan mr. Arent van der Feltz, voorzitter van het College van bestuur van de Open Universiteit.

Ambassadeur van het jaar
Tijdens de viering wordt voor de eerste keer door de Open Universiteit de eretitel Ambassadeur van het jaar toegekend aan een student of oud-student die opvalt door zijn of haar inzet voor de Open Universiteit en zijn/haar medestudenten.

//Einde bericht

Bron: Open Universiteit

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.euDownload foto: Low-res Full-resEZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: