Samenwerken Menzis en Twentse gemeenten levert veel op

Den Haag, 08 Juli 2019 /EZPress/ - De 14 Twentse gemeenten gaan intensief samenwerken met zorgverzekeraar en zorgkantoor Menzis op het gebied van zorg en preventie. De bedoeling is chronische ziekten terug te dringen, schulden te verminderen en burgers zelfredzamer te maken.

In de samenwerking staan zes thema`s centraal:

- jeugdhulp
- schuldenaanpak
- ouderenzorg
- zorg voor psychisch kwetsbaren (ggz)
- preventie
- gezondheidsbevordering

Concrete actie
Bij de samenwerking zijn alle relevante partijen betrokken, waaronder huisartsen, ziekenhuizen en overheden. Er is een werkagenda vastgelegd met concrete acties. Gemeenten en Menzis werken al langer samen, bijvoorbeeld bij het vroegsignaleren van schulden. Als iemand een betalingsachterstand heeft, geeft de verzekeraar een signaal aan de gemeente.

Prestatie
De VNG vindt deze samenwerking een grote prestatie van de gemeenten en de zorgverzekeraar. Het sluit precies aan bij de samenwerking tussen de VNG en Zorgverzekeraars Nederland. Die is erop gericht zulke samenwerking te stimuleren.

//Einde bericht

Bron: VNG

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: