Vergadering van VvE de Middelburcht rechtsgeldig, of niet

Tsunami rechtszaken de Middelburcht houdt stopt niet.

Middelburg, 05 Juli 2019 /EZPress/ - De afgelopen jaren was de Middelburcht al vele malen partij in een gerechtelijke procedure bij de Rechtbank te Middelburg en het Gerechtshof te `s-Hertogenbosch. Gisteren stond de vraag centraal of een vergadering volgens wettelijke regels was gehouden. Gelijk bij aanvang werd de zitting voor korte tijd geschorst omdat gedaagde niet over alle stukken beschikte. Na hervatting stelde eiser de rechtsgeldigheid van het bestuur ter discussie. Volgens eiser is het huidige bestuur een `koekoeksei-bestuur`. Eiser meent dat het rechtsgeldige bestuur het bestuur van de `Dienstenvereniging v/h de Coöperatieve Vereniging de Middelburcht` is en niet het bestuur dat momenteel meent het bestuur te zijn. Eiser beroept zich o.a. op Artikel 20 van de splitsingsakte.

Op 23 februari 2018 deed de voorzitter van de Middelburcht de volgende opgave aan de Kamer van Koophandel: "De vereniging is ontbonden en heeft opgehouden te bestaan omdat er geen bekende baten meer aanwezig zijn per 28 december 2017". De vereniging was echter nog in een hoger beroep zaak actief en kon zodoende niet worden uitgeschreven. Kort geleden heeft het Gerechtshof de schadeclaim van een eigenaresse echter toegewezen en is de Middelburcht verwezen naar een schadestaat procedure bij de Rechtbank te Middelburg. Het is duidelijk dat de Middelburcht niet kan los komen van een Tsunami aan rechtszaken.

De advocaat van de Middelburcht Mr. Dieleman had een geheel andere visie dan eiser en zou kunnen weten dat als de rechter zijn visie volgt, de Middelburcht dan wederom in een jarenlange procedure terecht is gekomen. Eiser verklaarde na de zitting dat hij (wederom) een hoger beroep tot een van de mogelijkheden ziet. De VvE betoogde dat eiser gevraagd is om zich kandidaat te stellen voor de kascommissie. Eiser is echter van mening dat hij eerst inzage moet hebben in de financiële administratie over de jaren 2010 tot heden. Inhoudelijk reageren op een enkel A4-tje met wat cijfermateriaal kon en wilde eiser dus niet. Wel verwees hij naar een andere gerechtelijke procedure waarin de juistheid van de VvE bijdrage wordt betwist.

Partijen zullen de komende periode vaker bij de rechter gaan verschijnen, want ook de rechtsgeldigheid van de laatste twee vergaderingen van de VvE zijn ter beoordeling aan de rechter voorgelegd. De Middelburcht zal dus niet alleen jarenlang in gerechtelijke procedures blijven verwikkeld zijn maar ook in een zeer groot aantal. Ook de individuele eigenaren zijn inmiddels met elkaar in gerechtelijke procedures geraakt. Zo langzamerhand lijkt het wenselijk dat er een speciale Rechtbank komt die zich alleen buigt over de zaken van de VvE de Middelburcht.

Contactinformatie
Aad Visser
T: 624735487
E: klik hierEZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: