NVM steunt ACM bij actie tegen verboden bemiddelingskosten

Nieuwegein, 13 Juni 2019 /EZPress/ - Omdat huurbemiddelaars nog steeds in strijd met de regels bemiddelingskosten rekenen aan huurders is de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in actie gekomen. De ACM heeft lasten onder dwangsom opgelegd aan enkele huurbemiddelaars.

De NVM juicht de actie van de ACM toe. Het in strijd met de Wet in rekening brengen van bemiddelingskosten is niet alleen richting huurders oneerlijk, het tast ook het imago aan van dat deel van de sector dat wel netjes conform de wet handelt. De NVM wil -net als de ACM- dat er een einde komt aan het rekenen van verboden bemiddelingskosten en voldoet graag aan het ACM-verzoek richting de branche-organisaties om hun achterban nogmaals te informeren en opnieuw op te roepen de regels na te leven.

25 jaar oud verbod
De NVM is al jaren fel gekant tegen het in rekening brengen van bemiddelingskosten aan de huurder bij tweezijdige bemiddeling. Anders dan sommigen denken is het verbod op dubbele bemiddelingskosten niet nieuw. Het verbod bestaat al meer dan vijfentwintig jaar.

Tot 1 juli 2016 bestond er echter een uitzondering voor onzelfstandige woonruimte. Die uitzondering is in 2016 geschrapt. Bij het schrappen van die uitzondering wilde de wetgever tegelijkertijd de oude regeling verduidelijken. Helaas is dat slechts ten dele gelukt. Er zijn nog steeds een aantal grijze gebieden rond het (niet) mogen doorberekenen van kosten aan huurders.

Het belangrijkst is misschien wel het verschil tussen eenzijdige bemiddeling en tweezijdige bemiddeling. Als de bemiddelaar uitsluitend voor de huurder optreedt, is er uiteraard geen probleem. In dat geval mag de makelaar de huurder uiteraard gewoon een rekening sturen. Maar hoe zit het als de makelaar uitsluitend voor de verhuurder (en dus uitdrukkelijk niet mede voor de huurder) optreedt? Mag hij dan ook bepaalde kosten aan een huurder doorberekenen?

Dat is in een heel ander wetsartikel geregeld. En anders dan bij tweezijdige bemiddeling komt daarbij de vraag om de hoek kijken of er sprake is van een ‘niet redelijk voordeel’. Omdat beide wetsartikelen niet naadloos op elkaar aansluiten is er een grijs gebied ontstaan. De NVM heeft bij herhaling aangedrongen op het beter op elkaar afstemmen van beide wetsartikelen. Uiteraard zijn die onduidelijkheden ook onderwerp van gesprek geweest bij de ACM.
Alleen kosten eigen opdrachtgever
Het feit dat de wettelijke regeling niet 100% duidelijk is, vormt overigens geen enkel excuus om de wet ‘per ongeluk’ te overtreden. Het bestuur van de Vakgroep Wonen heeft bij herhaling aangegeven dat het in zijn ogen de voorkeur verdient als makelaars uitsluitend kosten in rekening brengen bij hun eigen opdrachtgever. Dat gaat verder dan de wet.

Je kunt je dan ook afvragen of het een NVM-makelaar wel past om op dit punt de randen van de wet op te zoeken. In ieder geval is duidelijk dat de NVM-makelaar die er voor kiest om op het scherpst van de snede te laveren door ook de wederpartij van zijn opdrachtgever kosten in rekening te brengen, bewust een risico neemt. Als hij daarbij per ongeluk de grens overschrijdt, kan dat naast civielrechtelijke ook tuchtrechtelijke consequenties hebben.

Doorberekening kosten
Op de website van de NVM staat veel informatie over kostendoorberekening bij tweezijdige bemiddeling. Iedereen die actief is op het gebied van huurbemiddeling en die bepaalde kosten aan een huurder in rekening wil brengen, adviseren wij met klem om die informatie goed door te nemen.

Wij voegen daaraan toe dat de ACM de wet (te?) streng uitlegt in die zin dat zij ervan uitgaat dat er eigenlijk altijd sprake is van tweezijdige bemiddeling als de makelaar die optreedt voor de verhuurder bepaalde kosten doorberekent aan een huurder.

//Einde bericht

Bron: NVM

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: