Stevige impuls aan doorontwikkelen cliëntondersteuning

Den Haag, 14 Mei 2019 /EZPress/ - De 28 Koplopergemeenten Cliëntondersteuning gaan een stevige impuls geven aan het dooronwtikkelen van clientondersteuning, blijkt uit de bij het ministerie van VWS ingediende voorstellen. Alle koplopers die een voorstel hebben ingediend, krijgen dat gehonoreerd.

VWS stelt hiervoor € 8 miljoen beschikbaar, maakte het ministerie vorige week bekend in een persbericht. In het project Koplopers Cliëntondersteuning, uitgevoerd door de VNG, werken 28 gemeenten samen met Movisie, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein.

Doel
Doelen van het koplopersproject zijn: de cliëntondersteuning beter bekend maken bij mensen die er mogelijk baat bij hebben, de samenwerking tussen (formele en informele) cliëntondersteuners verbeteren, en cliëntondersteuning levensbreed aanbieden. De koplopergemeenten zijn tegelijkertijd ambassadeur voor cliëntondersteuning in hun regio.

Thema`s
Voorbeelden van thema’s waar de gemeenten mee aan de slag gaan zijn: domeinoverstijgende cliëntondersteuning (aandacht voor werk & inkomen en schulden), de aansluiting van formele en informele cliëntondersteuning (met aandacht voor op- en afschalen), de overgang Wmo/Wlz, preventieve en outreachende vormen van cliëntondersteuning, en centrale toegang tot cliëntondersteuning.

Doelgroepen
Een aantal gemeenten gaat in pilots ervaring opdoen met (gespecialiseerde) cliëntondersteuning voor specifieke doelgroepen, zoals jongeren met een licht verstandelijke beperking, jongeren met zware jeugdzorg, dak- en thuislozen, en ouderen met geen of zeer beperkt netwerk.

Deelnemers
De 28 deelnemende gemeenten zijn: Alkmaar, Almelo, Almere, Amersfoort, Amsterdam, Breda, Den Haag, Deurne, De Wolden, Dordrecht, Heeze-Leende, Helmond, Maastricht, Meppel, Midden-Groningen, Meppel, Ommen, Oosterschelderegio, Putten, Regio Twente, Roosendaal, Stichtse Vecht, Teylingen, Tilburg, Veldhoven, Voorst, Woerden en Zaanstad.

Movisie begeleidt het koplopertraject en zal de ervaringen beschikbaar stellen aan alle gemeenten.

//einde bericht

Bron: VNG

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: