Subsidiering zonnepanelen voor bedrijven via SDE+

Den Haag, 18 April 2019 /EZPress/ - Met de SDE+ regeling (Stimulering Duurzame Energieproductie) stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland.

Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor toekomstige economische ontwikkeling. 2019 is het laatste jaar waarin de SDE+ in de huidige vorm bestaat, rond juli wordt de procedure voor de najaars-openstelling van de subsidie bekend gemaakt. Mocht één van uw opdrachtgevers nog gebruik willen maken van deze regeling, dan is het raadzaam de berichtgeving hierover in de gaten te houden.

Met name de subsidiering van zonnepanelen heeft via de ZON SDE+ regeling een grote vlucht genomen. Dat is mede het gevolg van nieuwe vormen van lease en huur waarbij de dakeigenaar /gebouweigenaar zijn dak ter beschikking stelt aan partijen die zonneparken exploiteren.

Dat vereist echter wel een zorgvuldig raamwerk van contracten, waarbij veelal ook nog eens de (externe) financiers betrokken zijn. De Nederlandse Vereniging van Banken heeft samen met haar leden speciaal voor bedrijfsmatig vastgoed een standaard akte opgesteld om de afspraken tussen externe financiers (de financier van het bedrijfsmatig vastgoed en de financier van de zonnepanelen) verder te faciliteren.

//Einde bericht

Bron: VNO-NCW

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: