Regionale bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties

Den Haag, 17 April 2019 /EZPress/ - In het hele land worden van medio april tot begin juli regionale bijeenkomsten gehouden over de uitwerking van de aangepaste Brede Regeling Combinatiefuncties. In de gewijzigde regeling kan het aantal buurtsport- en cultuurcoaches worden uitgebreid en ze kunnen breder worden ingezet.

Met de 27 regionale bijeenkomsten wordt gehoor gegeven aan de vraag om informatie, kennisdeling en het creëren van lokale en regionale netwerken dichtbij de uitvoering. Van te voren zijn relevante thema’s per regio geïnventariseerd. Zo is voor elke regio een themakeuze gemaakt. De bijeenkomsten worden georganiseerd door de Vereniging Sport en Gemeenten, het LKCA, het KS, en NOC*NSF op basis van bestuurlijke afspraken tussen het Rijk en de VNG.

Doel
Het doel van de bijeenkomsten is betrokkenen te informeren over landelijke ontwikkelingen zoals het ondersteuningsplan, de nieuwe monitor en de relatie met andere onderdelen van het rijksbeleid. Daarnaast staan kennisdelen en netwerkvorming centraal. Met een tafelbegeleider kan worden gepraat over twee tot drie thema`s die speciaal voor de regio relevant zijn. De bijeenkomst duurt een dagdeel.

Doelgroep
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de Brede Regeling Combinatiefuncties, zoals beleidsmedewerkers sport en cultuur en werkgevers/opdrachtgevers van buurtsport- en cultuurcoaches. Deelname is gratis.
//Einde bericht

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: