Aegon publiceert agenda voor Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2019

Den Haag, 07 April 2019 /EZPress/ - Aegon N.V. heeft de agenda gepubliceerd voor zijn jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) op vrijdag 17 mei 2019.

De agenda bevat onder meer voorstellen voor de vaststelling van de jaarrekening 2018 en de goedkeuring van het slotdividend over 2018 van EUR 0,15 per gewoon aandeel, waarmee het totale dividend over 2018 EUR 0,29 per gewoon aandeel bedraagt.

Zoals eerder aangekondigd, stelt de Raad van Commissarissen voor om Alex Wynaendts te herbenoemen als CEO en Lid van de Raad van Bestuur van Aegon voor een termijn van vier jaar, met ingang van 17 mei 2019. Tevens wordt voorgesteld om Ben Noteboom te herbenoemen als Lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar, met ingang van 17 mei 2019.

Verder bevat de agenda een machtigingsverzoek voor de uitgifte van gewone aandelen voor alle doeleinden en beperkt tot 10% van het uitgegeven kapitaal met de mogelijkheid voorkeursrechten uit te sluiten. Daarnaast bevat de agenda een machtigingsverzoek voor de uitgifte van gewone aandelen in het kader van een claimemissie tot 25% van het uitgegeven kapitaal die alleen mag worden gebruikt voor de bescherming of instandhouding van de kapitaalpositie van Aegon.

//Einde bericht

Bron: Aegon


Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: