Honderd bedrijven op groots banenevenement Vliegensvlug Naar Werk!

Foto:

Lelystad, 18 Februari 2019 /EZPress/ - Onder het motto`Vliegensvlug Naar Werk!` zullen honderd werkgevers uit Lelystad en omstreken hun banen aanbieden. Dat gebeurt op 14 maart van 10.00 – 12.30 uur in de nieuwe terminal van Lelystad Airport. Met dit groots opgezette evenement willen Werkbedrijf Lelystad en UWV werkzoekenden in Lelystad en inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt bereiken.

Vliegensvlug Naar Werk! wordt gehouden op 14 maart, de landelijke Dag Van de 1000 Voorbeelden "


Vliegensvlug Naar Werk! wordt gehouden op de landelijke Dag Van de 1000 Voorbeelden, waarbij werkgevers die actief zijn op de inclusieve arbeidsmarkt in het zonnetje worden gezet. Het evenement is de tweede Lelystadse editie van de succesvolle Flevoland Werkt! Banencarrousel van het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF), die eerder de steden Almere, Dronten en Emmeloord aandeed. In oktober verleden jaar werd de Banencarrousel bij Werkbedrijf Lelystad aan de Vaartweg gehouden. Met veertig deelnemende werkgevers en ruim 300 bezoekers slaagde de organisatie er toen in om honderdzestig matches te realiseren. “Dat aantal willen we nu minstens verdubbelen”, zegt Onno Vermooten, directeur van Werkbedrijf Lelystad.

Record
Vermooten is er van overtuigd dat wegens de goede voorbereidingen het evenement z’n motto letterlijk gaat waarmaken en er een recordaantal matches gerealiseerd zal worden. “Dat komt omdat de specialisten van Werkbedrijf Lelystad en UWV voorafgaand aan het evenement al veel pre-matches tot stand zullen brengen”, legt Vermooten uit. Alle deelnemende bedrijven moeten hun vacatures tevoren opgeven, terwijl de werkzoekenden moeten aangeven wat hun belangstelling is. Die actuele gegevens worden bij elkaar gebracht, waardoor de kans van slagen voor de bezoeker aan het evenement groter wordt.

Pendelbussen
Er worden door Werkbedrijf Lelystad en UWV twaalfhonderd werkzoekenden uitgenodigd. En om iedereen in de gelegenheid te stellen het evenement op de luchthaven te kunnen bezoeken zullen er tussen Station Lelystad en de nieuwe terminal pendelbussen rijden.

Website
Zowel voor werkgevers als werkzoekenden is er een speciale website in het leven geroepen – www.vliegensvlugnaarwerk.nl - waar men zich kan inschrijven voor bezoek of deelname aan het gratis evenement. Het evenement is niet vrij toegankelijk; aanmelden is verplicht.

Lelystad Akkoord
Aansluitend aan het banenevenement organiseert het Lelystad Akkoord `s middags voor Lelystadse werkgevers een seminar in het kader van inclusief werkgeverschap. Het Lelystad Akkoord is een samenwerking van overheid, onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. Zij hebben als doel de inclusieve arbeidsmarkt te creëren. Daarin blijft niemand aan de kant staan en is er ruimte voor ieders talent.

//Einde bericht

Bron: Werkbedrijf Lelystad/UWV

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu

Links:
Schrijf je in voor het banenevenement Vliegensvlug naar Werk!Download foto: Low-res Full-resEZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: