Diplomaregister Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Den Haag, 04 December 2018 /EZPress/ - Sinds enkele jaren zijn via het Diplomaregister van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) ook de diplomagegevens online beschikbaar. Gemeentelijke werkgevers kunnen via de applicatie (sommige) diploma’s verifiëren van sollicitanten.

Wat is het?
Het Diplomaregister is een online register dat door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) beschikbaar is gesteld. Burgers die in Nederland een diploma hebben behaald, hebben via het Diplomaregister de mogelijkheid een digitaal beveiligd uittreksel van hun diploma te downloaden. Dit digitale uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van een diploma.

Ook is het Diplomaregister dé uitkomst voor mensen van wie het diploma verloren is gegaan. Denk bijvoorbeeld aan brand of diefstal.

Wat staat erin?
Het Diplomaregister bevat op dit moment ruim negen miljoen diplomagegevens, die maximaal zestig jaar in het register blijven staan. Alleen de gegevens van diploma’s die zijn erkend door het ministerie van OCW staan in het Diplomaregister.

//Einde bericht

Bron: VNG

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: