VNO-NCW en SP: ‘Geef sociale werkvoorziening een tweede leven’

Den Haag, 14 September 2018 /EZPress/ - De sociale werkvoorziening (SW) moet een ‘tweede leven’ krijgen, want nu zitten te veel mensen met een beperking werkloos thuis. Dat zeggen VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer en SP-leider Lilian Marijnissen in een brief aan het kabinet. In elke arbeidsmarktregio zou tenminste één goed draaiende SW moeten komen.

Situatie onhoudbaar
Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is de kans op een baan voor mensen met een arbeidsbeperking de afgelopen jaren gedaald van 50 naar 30 procent. De Boer en Marijnissen noemen de huidige situatie ‘onhoudbaar’, en vinden dat de sluiting van de SW’s moet worden teruggedraaid.

Tegen sterfhuisconstructie
Sinds 2015 worden er geen nieuwe mensen meer aangenomen door de SW’s. De sociale partners en de Sociaal-Economische Raad waarschuwden al tegen deze sterfhuisconstructie. De bedoeling was dat mensen met een beperking regulier werk zouden krijgen, maar dat blijkt in de praktijk niet zo gemakkelijk. Daarom moet de sociale werkvoorziening worden gemoderniseerd.

Betere doorstroom
De SW’s moeten zorgen voor een betere doorstroom naar regulier werk door mensen goed voor te bereiden en te begeleiden, aldus De Boer en Marijnissen. Er moeten betere faciliteiten voor bijvoorbeeld detachering komen voor werkgevers, en het werk moet lonen voor mensen.

Kwestie van beschaving
VNO-NCW en de SP zijn het niet zo vaak eens, stellen de briefschrijvers, maar dat geeft aan hoe ernstig de situatie is. ‘Het organiseren van werk voor mensen met een beperking is simpelweg een kwestie van beschaving. Zij krijgen nu niet de kans om mee te doen in de maatschappij en voelen zich afgeschreven.’

//Einde bericht

Bron: VNO-NCW

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: