Eigen Huis: Prijsverschillen bouwvergunningen onacceptabel

Foto:
Foto: SteijgerComm

Amersfoort, 13 September 2018 /EZPress/ - In Voorschoten betaalt de koper van een gemiddelde nieuwbouwwoning (bouwkosten € 130.000 excl. Btw en grondkosten) bijna € 9.000 voor het papierwerk van de bouwvergunning. In een jaar tijd stegen de legeskosten in deze gemeente met maar liefst 90%. Voorschoten is hiermee de duurste van het land. In Hoogeveen kost dezelfde bouwvergunning niet meer dan € 1.850. Onacceptabele prijsverschillen voor dezelfde vergunningen, vindt Vereniging Eigen Huis.

Ook bij verbouwingen zijn de verschillen in bouwleges enorm. Bij een kleine verbouwing van € 10.000 rekent Voorschoten € 938 voor de vergunning, terwijl het nabijgelegen Leiden genoegen neemt met € 40. Voorschoten is hiermee 24 keer duurder dan Leiden. “De verschillen in gemeentelijke leges voor een omgevingsvergunning zijn hardnekkig, ontoelaatbaar groot en een enorme ergernis voor mensen die er mee te maken hebben”, zegt Rob Mulder van Vereniging Eigen Huis. Gemeenten hebben geen heldere onderbouwing van de kosten die zij aan hun inwoners berekenen, terwijl ze hier sinds 2017 wel toe verplicht zijn. Rob Mulder: “Daardoor is de controleerbaarheid van de leges voor zowel de Raad als voor de aanvrager ver te zoeken. Dat kan zo niet langer”.

Verantwoording afdwingen
De vereniging wil dat het Rijk gemeenten dwingt om een uniforme en transparante kostprijsberekening te hanteren. Alleen dan kunnen de gemeentelijke bouwleges met elkaar worden vergeleken.

De vereniging gaat de 10 duurste en goedkoopste gemeenten vragen de gemeentelijke rekenkamer een analyse te laten maken van de kostenberekeningen. Dan kunnen de grote onderlinge verschillen aan het licht komen en kunnen slimme, efficiënte gemeenten het goede voorbeeld geven aan anderen.

Vereniging Eigen Huis verwacht dat op deze manier de grootste legesverschillen kunnen worden teruggebracht. Mocht dit geen resultaat opleveren wil de vereniging dat het Rijk maatregelen neemt en voorschrijft binnen welke marge gemeenten kosten mogen doorberekenen in hun legesverordeningen.

Bouwkosten bepalen rekening bouwvergunning
De nieuwbouwkoper ziet de rekening van zijn bouwvergunning niet, maar betaalt deze kosten in de koopprijs van zijn nieuwe woning. Deze prijs bestaat ruwweg voor 40% uit grondkosten en voor 60% uit bouwkosten. In veel gemeenten zijn de laatste bepalend voor de prijs van de bouwvergunning. In zo’n situatie betaalt de koper ongeveer € 3.700 voor de bouwvergunning van een nieuwbouwwoning ter waarde van € 220.000.

//Einde bericht

Bron: VEH

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
Bij dit bericht hoort bijlage Alle gemeenten op een rijtje.


Download foto: Low-res Full-resEZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: