Volkswagen zet stappen bij oplossen consumentenproblemen dieselauto’s in EU

Den Haag, 18 Juli 2018 /EZPress/ - Volkswagen is voor een deel tegemoet gekomen aan de gemeenschappelijke eisen van de samenwerkende Europese toezichthouders om de problemen van consumenten met een dieselauto op te lossen. Dit meldt de Europese Commissie (EC) vandaag. Deze eisen hielden in dat Volkswagen consumenten met een dieselauto met aangepaste software voortvarend en coulant zou behandelen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) had bij de samenwerking tussen de toezichthouders in deze zaak een initiërende en coördinerende rol.

Inmiddels is de software van 80% van de dieselauto’s in Europa zonder kosten voor de consument gerepareerd. Ook is de beschikbare informatie voor consumenten verbeterd. Volkswagen geeft helaas geen gevolg aan de eis om een volledige garantie af te geven op de dieselauto’s na reparatie. Individuele lidstaten kunnen desgewenst vervolgacties nemen om af te dwingen dat Volkswagen op specifieke punten nog een stap verder gaat.

Gevolgen voor Nederlandse consumenten
De meeste Nederlandse dieselauto’s met aangepaste software zijn inmiddels gerepareerd, namelijk zo’n 75%. Als ze daarna problemen ondervinden met hun auto die kunnen samenhangen met deze reparatie dan kunnen zij contact opnemen met Volkswagen. Volkswagen heeft toegezegd al deze klachten serieus te nemen. Het bedrijf zal dan in overleg met de eigenaar van de auto tot een goede oplossing komen. Eigenaren van auto’s die nog niet gerepareerd zijn, kunnen zich tot Volkswagen wenden.

De ACM heeft eind vorig jaar Volkswagen een boete opgelegd voor het misleiden van consumenten. Volkswagen heeft tegen dit besluit bezwaar aangetekend. Deze procedure loopt nog.

//Einde bericht

Bron: ACM

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: