Personeel veiligheidsregio tijdelijk uitgezonderd van Wnra

Den Haag, 17 Juli 2018 /EZPress/ - De minister van BZK wil de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) voor personeel van veiligheidsregio’s uitstellen met één jaar, dus tot 1 januari 2021. Het uitstel geldt niet voor ambulancepersoneel.

Dit betekent dat – gedurende dit uitstel - de huidige Ambtenarenwet en de huidige CAR-UWO van toepassing blijven op het personeel van de veiligheidsregio’s.

Complexe situatie
De veiligheidsregio’s vallen onder het bereik van de Wnra. Bij de voorbereiding van de implementatie van de Wnra is gebleken dat de situatie binnen de veiligheidsregio’s behoorlijk complex is. Dat is vanwege de verscheidenheid aan groepen medewerkers en de verschillende arbeidsvoorwaardenregelingen die voor hen gelden. Onlangs verwoordde de minister van JenV dit ook in zijn brief aan de Tweede Kamer. In zijn brief besteedt de minister extra aandacht aan de positie van vrijwilligers. De brandweerzorg in Nederland is in grote mate van hen afhankelijk. De minister van JenV is verantwoordelijk voor het stelsel van veiligheidsregio’s.

Uitstel tot 2021
Gelet op deze complexiteit en de zorgvuldigheid waarmee de overgang naar het private arbeidsrecht dient plaats te vinden, is het voornemen om de invoering van de Wnra voor het personeel van de veiligheidsregio’s, met uitzondering van het ambulancepersoneel, uit te stellen tot (tenminste) 2021.

Sociale partners betrokken bij de arbeidsvoorwaardenvorming van personeel van veiligheidsregio’s gaan overleg voeren over het tijdelijk in stand houden van de CAR-UWO en de periode van overgang daarna.

//Einde bericht

Bron: VNG

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: