Internationaal onderzoek bevestigt belangrijke tekortkoming online aanbieders

Den Haag, 04 Juli 2018 /EZPress/ - De ‘International Consumer Protection and Enforcement Network’ (ICPEN) concludeert na onderzoek dat veel aanbieders van online diensten consumenten onjuist en onvolledig informeren over de diensten of de producten die zij aanbieden, zodat de consument van te voren niet precies weet wat hij krijgt. Ook hanteren zij voorwaarden die voor consumenten moeilijk te begrijpen zijn. ICPEN roept de eigenaren op om hun websites te verbeteren. ICPEN is een internationaal samenwerkingsverband van toezichthouders op het gebied van consumentenbescherming met wereldwijd ruim zestig leden.

Eerder dit jaar bleek uit internationaal onderzoek dat de voorwaarden van honderden online aanbieders, variërend van datingsites tot educatieve diensten, videodiensten en appstores, op veel punten onjuist en onvolledig zijn, bijvoorbeeld over het gebruik van persoonsgegevens of over wijzigingen in het contract Dit schaadt het vertrouwen van consumenten in de digitale economie en is slecht voor consumenten en bedrijven.

Rol ACM
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft ook deelgenomen aan dit onderzoek. De Nederlandse toezichthouder heeft met name onderzocht hoe het staat met de informatievoorziening aan consumenten in de verschillende appstores. Hieruit bleek onder meer dat consumenten in de appstores niet op de juiste wijze worden geïnformeerd over welke gegevens apps verzamelen en wat er met deze gegevens gebeurt. De ACM gaat samen met de Noorse en Engelse consumententoezichthouder actie ondernemen om dit te verbeteren.

//Einde bericht

Bron: ACM

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: