Regiodeal circulaire economie moet tot versnelling leiden

Den Haag, 03 Juli 2018 /EZPress/ - Een collectief van bedrijven, regionale werkgeversorganisaties, provincies en financiële instellingen overhandigde vandaag een Regiodeal circulaire economie aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Doel is om honderden projecten, gericht op CO2-reductie en vermindering van het gebruik van primaire grondstoffen, te gaan versnellen. Financiering gebeurt door bedrijven, banken en provincies. Daarnaast wordt met de Regiodeal gevraagd om financiering vanuit de regio-enveloppe van het kabinet.

Versnellingshuis voor transitie economie
Yousef Yousef, voorzitter van het Groene Groeiers netwerk van VNO-NCW: `Wij investeren met mensen en middelen in een transitie van onze economie, zodat welvaart en welzijn in onze regio’s behouden blijven voor de toekomst. Met steun van het Rijk voor onze plannen uit de regio-enveloppe kunnen we veel zaken net dat laatste zetje geven om echt te kunnen starten. Om de verschillende projecten te ondersteunen, werken VNO-NCW en MKB-Nederland ook aan een Versnellingshuis dat het tempo van veel projecten en bedrijven verder moet gaan versnellen en zoveel mogelijk privaat gedragen maakt.`

Hergebruik afvalwater en biogas
De overhandiging vond plaats tijdens de officiële aftrap van het project Duurzaam Water Eerbeek. Dit project zorgt ervoor zorgt dat de Eerbeekse papierindustrie met nieuwe, zelfontwikkelde techniek in totaal 1,7 miljoen m3 afvalwater hergebruikt. Door biogas terug te leiden naar de eigen warmtekrachtinstallatie wordt nog eens 3,6 miljoen m3 aardgas-equivalenten bespaard. Dit is evenveel als het jaarlijkse verbruik van 2.500 huishoudens.

//Einde bericht

Bron: VNO-NCW

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: