Groothandel begint 2018 met hogere omzet

Den Haag, 11 Juni 2018 /EZPress/ - De omzet in de groothandel was in het eerste kwartaal van 2018 1,9 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit is de laagste jaar-op-jaartoename in twee jaar. De omzet groeide onder andere door hogere grondstofprijzen, meer vraag naar bouwmaterialen en een hogere melkprijs. De verder dalende graanprijs drukte de omzet. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe kwartaalcijfers.

In de industrie werd meer geïnvesteerd in het vervangen van oude apparatuur en het vergroten van de productiecapaciteit. De leveranciers zagen de grotere vraag naar machines vertaald in een omzetgroei van ruim 5 procent. Op de grondstoffenmarkt stegen de prijzen van olie, metaal en erts. Door de groeiende conjunctuur en de stijgende grondstofprijzen steeg de omzet in de oliehandel en in de metaal- en ertshandel met elk 3,6 procent. De omzet bij de leveranciers van chemische producten, veelal basischemicaliën voor de industrie, groeide eveneens met 3,6 procent.

Omzet groothandelaren in bouwmaterialen en zuivel stijgen
De groothandel in bouwmaterialen zag als gevolg van toegenomen bouwactiviteiten de omzet groeien met ruim 8 procent. De hogere melkprijs hielp de zuivelhandel aan een omzetgroei van ruim 13 procent. Voor de handelaren in landbouwproducten waren het barre tijden. De combinatie van een hoge graanproductie en volle graanschuren drukte de prijs, met als gevolg een fors lagere omzet (-16,7 procent) voor de handel in graan.

Blijvend hoge verwachtingen, minder faillissementen
De groothandelaren zijn iets minder positief over het tweede kwartaal van 2018 dan het kwartaal ervoor. In het eerste kwartaal van 2018 gingen 85 groothandelaren failliet, het laagste aantal in de afgelopen vijf jaar. In totaal startten er 1 360 bedrijven, waarbij de vraag naar personeel steeg naar het hoogste niveau van de afgelopen vijf jaar. In het eerste kwartaal van 2018 stonden bijna 17 duizend vacatures in de groothandel open.

//Einde bericht

Bron: CBS

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: