Kunstbalie en bkkc gaan per 1 juni samen verder als Stichting Kunstloc Brabant

Tilburg, 26 April 2018 /EZPress/ - Als één provinciaal kennis- en expertisecentrum zet Kunstloc Brabant zich in voor het brede kunst- en cultuurveld: cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst. Ook stimuleert de nieuwe organisatie kruisbestuiving tussen kunst, cultuur en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld leefbaarheid, landschap, economie en zorg.

Kunstloc Brabant adviseert, verbindt en ondersteunt de kunst- en cultuursector, om de positieve impact van kunst en cultuur voor alle Brabanders voelbaar te maken. Directeur-bestuurder van Kunstloc Brabant wordt Chris van Koppen, huidig directeur-bestuurder van bkkc. Van Koppen: “We bouwen aan een toekomstbestendige sector die volop kansen ziet, samenwerkingen aangaat en waar ruimte is voor vernieuwing en experiment. Want kunst en cultuur ontwikkelen onze verbeelding, waardoor we ons andere werkelijkheden kunnen voorstellen, we ons een beeld kunnen vormen van het verleden, kunnen dromen van de toekomst, ons kunnen verplaatsen in een ander.”

Waarom deze fusie?
Kennis en netwerken van Kunstbalie (amateurkunst, cultuureducatie en community art) en bkkc (professionele kunst) sluiten op elkaar aan. De fusie biedt de uitgelezen kans ze met elkaar te verbinden. Zo wordt de dienstverlening aan de culturele sector, de provincie en gemeenten efficiënter, vollediger en flexibeler.

Provincie
Kunst en cultuur leveren een essentiële bijdrage aan welzijn en welvaart in Brabant, en daarmee aan een betere samenleving. Gedeputeerde Henri Swinkels: “De strikte scheiding tussen amateurs en professionals in het culturele veld, bestaat in de praktijk niet meer. Beiden vinden elkaar, vullen elkaar aan en werken meer en meer samen. Daarom is het mooi dat deze twee provinciale uitvoeringsorganisaties de handen ineen slaan ter versterking van het culturele veld. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij samen nog meer kunnen bereiken dan apart, en ik wens ze daar heel veel succes mee.”

Hoe nu verder?
De fusie wordt per 1 juni geformaliseerd. Daarna wordt de nieuwe organisatie verder vormgegeven, met de huidige samenwerkingspartners. Eind 2018 verhuist Kunstloc Brabant naar de LocHal in de Tilburgse Spoorzone. Relaties van Kunstbalie en bkkc kunnen blijven rekenen op de dienstverlening zoals ze die gewend zijn.

//Einde bericht

Bron: Kunstbalie

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: