Geen probleem met inschakelen bedrijfsarts na zes weken

Den Haag, 14 Maart 2018 /EZPress/ - VNO-NCW en MKB-Nederland vinden de werkgeversverplichting om na zes weken ziekte van een werknemer een bedrijfsarts in te schakelen, niet ‘onnodig’ of ‘te snel’, zoals dagblad Trouw dinsdag schreef. De krant besteedt op de voorpagina aandacht aan het pamflet ‘Een knellend probleem: privacy versus goed werkgeverschap’, dat VNO-NCW en MKB-Nederland vorige week naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Onhandig
Met het pamflet kaarten de ondernemingsorganisaties onder andere aan dat werkgevers – die vanaf de eerste dag verantwoordelijk zijn voor re-integratie en herstel van zieke werknemers naar de werkvloer – in de eerste zes weken de zieke werknemer niet mogen vragen naar zijn functionele mogelijkheden en beperkingen, dus bijvoorbeeld of de werknemer kan zitten of staan of zich kan concentreren. Dat is op zijn minst onhandig, aangezien de werkgever geacht wordt aanpassingen te doen aan de werkplek en de werkzaamheden van hun re-integrerende werknemer. Alleen de bedrijfsarts mag dit soort vragen stellen, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bedrijfsarts
Maar om die bedrijfsarts al in de eerste zes weken te moeten inschakelen, dát vinden VNO-NCW en MKB-Nederland onnodig en te snel. In het pamflet geven VNO-NCW en MKB-Nederland nog een aantal voorbeelden van hoe werkgevers in een onmogelijke spagaat zitten tussen sociale wetgeving en de opvattingen van de privacytoezichthouder. Tegen de verplichting om de bedrijfsarts ná zes weken in te schakelen, hebben de werkgevers dus geen bezwaar.

//Einde bericht

Bron: VNO-NCW

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: