De betekenis van zorgboerderijen voor kwetsbare groepen

Den Haag, 12 Maart 2018 /EZPress/ - Zorgboerderijen bieden zorg aan verschillende doelgroepen. Bijvoorbeeld aan jeugdigen die het moeilijk hebben, mensen met dementie of met een psychiatrische achtergrond. Bekijk wat het programma Landbouw en Zorg opleverde aan waardevolle kennis over zorgboerderijen.

Doelgroepen
Het gedrag van jeugdigen die naar een zorgboerderij gaan, blijkt duidelijk te verbeteren. Aan mensen met dementie geeft een zorgboerderij het gevoel weer ergens bij te horen en aan het werk te zijn. Bij mensen met een verstandelijke beperking valt op dat zij rustiger worden en hun werk op de boerderij waarderen. Dat geldt ook voor mensen met een psychiatrische achtergrond.

Innovaties
De projecten uit het programma laten zien dat zorgboerderijen over positieve kwaliteiten beschikken die verklaren waarom zij aan al deze doelgroepen passende zorg bieden. Zoals de huiselijke en groene omgeving, persoonsgerichte begeleiding, zinvolle activiteiten en sociale contacten. De beeldvorming dat zorgboerderijen hun succes vooral aan hun ‘aaibaarheid’ te danken hebben, kan met de kennis uit dit programma bestreden worden. Belangrijke innovaties van zorgboerderijen zijn:

- het ontwikkelen van leerwerktrajecten, bijvoorbeeld voor voortijdig schoolverlaters
- 24-uurs opvang op de boerderij, opvang voor verschillende doelgroepen tegelijk
- de crisisfunctie die verscheidene zorgboerderijen vervullen
beschermd wonen op de boerderij, de boerderij als woonwerkgemeenschap.

Kortom
Het onderzoeksprogramma versterkt de positie van zorgboerderijen binnen het zorglandschap. Zij staan niet meer apart, maar zijn onderdeel van het brede zorgpalet. Over en weer blijkt ook dat de zorg- en landbouwsector van elkaar kunnen leren. Daarnaast is er aandacht nodig voor de rol van gemeenten, gezien hun cruciale positie bij het toewijzen van zorg.

//Einde bericht

Bron: VNG

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: