VNO-NCW: Wetenschap en innovatie stonden qua middelen te lang droog

Den Haag, 12 Maart 2018 /EZPress/ - Vrijdag presenteerde minister Van Engelshoven van OCW de uitwerking van haar plannen voor de 400 miljoen euro extra die het Kabinet jaarlijks investeert in wetenschap en onderzoek. Daarnaast is 100 miljoen incidenteel beschikbaar voor onderzoeksfaciliteiten. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn positief over de inzet en de verdeling van het extra geld: wetenschap en innovatie staan qua middelen al veel te lang droog. Dit is een pluim voor de minister. Nu komt het aan op snelle uitvoering in samenwerking met de partners in de kenniscoalitie waaronder ook het bedrijfsleven.

Bèta-technisch onderzoek
Volgens de ondernemers is met name de stevige impuls van 70 miljoen voor het bèta-technisch onderzoek broodnodig. Nederland dreigde daar volgens experts internationaal echt achterop te raken zonder een inhaalslag met extra geld. Verder profiteert het mkb van met name de extra middelen voor praktijkgericht onderzoek (SIA).

Nationale Wetenschapsagenda
Verder is het een goed signaal dat de minister werk wil maken van de uitvoering van de Nationale Wetenschapsagenda. Zowel VNO-NCW en MKB-Nederland zijn daar al jaren bij betrokken als onderdeel van de kenniscoalitie. Nu komt de tijd om alles om te zetten in concrete projecten waarmee we inspelen op de maatschappijlijke uitdagingen. Volgens de ondernemingsorganisaties staan de bedrijven in de topsectoren klaar om nu elke euro maximaal te laten renderen voor Nederland. Door slimme samenwerking van wetenschappers en de bedrijven, zoals uit de topsectoren, kunnen we de doelen uit het regeerakkoord echt tot leven brengen en NL naar een hoger plan tillen, aldus de ondernemingsorganisaties.

//Einde bericht

Bron: VNO-NCW

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: