COEN-enquête: personeelstekorten steeds nijpender

Den Haag, 16 Februari 2018 /EZPress/ - Het ondernemersvertrouwen is nog nooit zo hoog geweest als aan het begin van het eerste kwartaal van 2018. Dat blijkt uit de nieuwste COEN-enquête van VNO-NCW, MKB-Nederland, het CBS, de Kamers van Koophandel en het Economisch Instituut voor de Bouw. Sinds de start van de metingen in 2008 waren ondernemers nog niet zo positief. Dat geldt met name voor bouwbedrijven, groothandelaren en ondernemers in de zakelijke dienstverlening.

Positief over werkgelegenheid
De winstgevendheid verbeterde per saldo bij ruim 17 procent van de bedrijven. Bedrijven zijn ook positief over de werkgelegenheid. Het percentage bedrijven dat verwacht meer personeel aan te nemen is in de bouwsector het grootst: per saldo 35 procent. Een tekort aan gekwalificeerd personeel blijkt echter voor veel bedrijven in toenemende mate een belemmering te vormen.

Personeelstekort steeds nijpender
Aan het begin van 2018 gaf 18 procent van de bedrijven aan dat de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten belemmerd wordt door een tekort aan arbeidskrachten. Begin 2016 was dat nog bij slechts vijf procent van de bedrijven het geval. Sindsdien is de groep die belemmeringen ondervindt onafgebroken gestegen. Uitzendbureaus en bedrijven in de IT-dienstverlening kampen het meest met een tekort aan personeel.

//Einde bericht

Bron: VNO-NCW

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: