Overheden werken samen aan grote maatschappelijke opgaven

Den Haag, 15 Februari 2018 /EZPress/ - Nederland staat de komende tijd voor een aantal uitdagingen, zoals de energietransitie, het tegengaan van eenzaamheid en het terugdringen van het aantal mensen met problematische schulden. Deze opgaven beperken zich niet tot de grenzen van een gemeente of regio.

Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen pakken dan ook deze grote maatschappelijke opgaven gezamenlijk aan: het Interbestuurlijk Programma (IBP). Daarvoor hebben ze gezamenlijke ambities en heldere regels afgesproken voor samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid.

VNG-inzet
Voorafgaand aan de onderhandelingen over het IBP heeft de VNG aangegeven dat twee zaken van groot belang zijn. Ten eerste dat, voorafgaand aan het maken van nieuwe afspraken, ook oplossingen werden gevonden voor problemen die de vorige kabinetsperiode zijn ontstaan in het sociaal domein. Ten tweede dat de nog te vormen nieuwe colleges bij de uitwerking van de opgaven in het IBP voldoende ruimte krijgen om zelf beleid te maken en uit te voeren.

Voldoende basis
Het bestuur van de VNG concludeert dat het IBP in combinatie met een tegemoetkoming in de tekorten van het sociaal domein en de bijbehorende financiële afspraken (een brede koppeling van de accressen en de trap-op-trap-af systematiek) voldoende basis vormt voor samenwerking met het nieuwe kabinet.

Bekrachtiging in ALV
Het voorgenomen besluit moet tijdens de Algemene ledenvergadering (ALV) in juni door de leden van de VNG bekrachtigd worden. De leden ontvangen zo spoedig mogelijk een ledenbrief met alle informatie en het proces tot bekrachtiging in de ALV.

//Einde bericht

Bron: VNG

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: