Werkzoekende senioren naar Tweede Kamer

Utrecht, 14 Februari 2018 /EZPress/ - Op 13 februari ging KBO-PCOB met werkzoekende senioren naar Den Haag om aandacht te vragen voor ouderenwerkloosheid. Op 14 februari debatteert de commissie Sociale Zaken over het arbeidsmarktbeleid van de regering. Directeur Manon Vanderkaa: “Als ouderen hun baan kwijtraken, lopen ze groot risico langdurig werkloos te blijven. Veel 55-plussers solliciteren zich een ongeluk, maar komen gewoonweg niet aan de bak. Dat moet anders!”

KBO-PCOB vroege de Tweede Kamerleden om senioren kansen te bieden in plaats van teleurstellingen in te wrijven. Volgens het CBS stijgt de arbeidsparticipatie onder ouderen. Maar bijna de helft van de werkloze 55-plussers zat in 2016 langer dan twee jaar thuis. Minister Koolmees concludeert uit cijfers van het UWV dat in 2015 35% van de 55-plussers die in de WW terecht kwamen, binnen een jaar weer werk vond. Dit is fors minder dan het gemiddelde van 65%.

KBO-PCOB deed eind 2017 ook zelf onderzoek via het Meldpunt Ouderenwerkloosheid. Van de respondenten is 47% langer dan twee jaar werkzoekend, en 33% tussen de één en twee jaar. Van hen is dus 80% langdurig werkloos. Gemiddeld hebben de respondenten 187 sollicitatiebrieven gestuurd; 32% van de mensen is geen enkele keer uitgenodigd voor een gesprek.

Niet over maar mét senioren
KBO-PCOB doet nu een beroep op de Tweede Kamer en het kabinet om senioren te betrekken bij het beleid. Velen van hen willen niets liever dan weer aan de slag gaan, waaronder de ouderen die we meenemen naar Den Haag op 13 februari. Manon Vanderkaa: “Niet meer demotiveren, maar inzetten van de positieve energie, kennis en ervaring van 55-plussers. Dat geeft iedereen de beste kansen, houdt de economie op gang en maakt de vergrijzing betaalbaar.”

//Einde bericht

Bron: KBO-PCOB

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: