Collectieve financiering gemeentelijke kosten GDI in 2018

Foto:
Foto Pixabay CC0

Den Haag, 06 Februari 2018 /EZPress/ - Het VNG Bestuur heeft 25 januari besloten om in 2018 de kosten die bij gemeenten in rekening worden gebracht voor het gebruik van de GDI-diensten DigiD en MijnOverheid via een uitname uit het gemeentefonds collectief te dragen.

De beheer- en exploitatiekosten van DigiD en MijnOverheid worden vanaf 1 januari 2018 doorbelast op basis van het profijtbeginsel. Gebruikers worden aangeslagen op basis van een ‘prijs maal hoeveelheid’ (p*q) tariefstructuur. In januari zijn de tarieven vastgesteld, deze zijn te vinden op de site van Logius.

Geen factuur in 2018
Logius heeft eind oktober gemeenten benaderd voor het verifiëren van de bij hen bekende informatie rond contactpersonen, facturatiegegevens en voor een inschatting van het verwachte gebruik van DigiD en berichten via MijnOverheid in 2018. Vanwege het nu genomen bestuursbesluit wordt er dus geen voorschotnota naar gemeenten gestuurd, maar zal de factuur voor het gebruik door gemeenten naar de VNG gestuurd worden.

Financiering gebruik Handelsregister
Een ander punt in de financiering van de GDI is de afkoop van het gebruik van het Handelsregister door gemeenten. Sinds 2014 is het gebruik van het Handelsregister door gemeenten afgekocht met een uitname uit het gemeentefonds. Er is tot 2017 650.000 euro betaald in plaats van de overeengekomen € 1.187.501. Er is nu afgesproken met EZK dat we met terugwerkende kracht vanaf 2017 ook het restant via een uitname van het gemeentefonds zullen verrekenen.

//Einde bericht

Bron: VNG

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution B.V. www.ezpress.euDownload foto: Low-res Full-resEZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: