Gemeenten hebben meer aandacht voor informatiebeveiliging

Den Haag, 16 Januari 2018 /EZPress/ - Het aantal meldingen van ransomware is significant afgenomen. Dit terwijl experts begin 2017 wereldwijd een toename verwachtten. Gemeenten hebben beschermingsmaatregelen genomen om besmetting met gijzelsoftware te voorkomen en hebben daarnaast vooral ook gewerkt aan bewustwording onder medewerkers.

Dit blijkt uit het IBD jaaroverzicht 2017. In 2017 zijn 236 unieke incidenten gemeld ten opzichte van 248 in 2016. Wat opvalt is dat gemeenten ook melden in die gevallen waarin de gemeente het incident geheel zelf kan afhandelen of heeft afgehandeld.

Datalekken in de keten
De datalekken die bij de IBD zijn gemeld waren vooral complex van aard. Datalekken ontstaan niet alleen in de eigen organisatie maar kunnen zich ook voordoen bij ketenpartners en toeleveranciers. Het maken van afspraken over de verwerking van persoonsgegevens is in veel gevallen verplicht maar bijna altijd aan te bevelen. In maart bracht de IBD hiervoor de factsheet verwerkersovereenkomsten uit met hierin handvatten voor het maken van afspraken met verwerkers zoals ketenpartners en leveranciers.

In 2016 heeft de VNG de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) vastgesteld, deze inkoopvoorwaarden bevatten ook een stevige component informatiebeveiliging. Dit zorgt ervoor dat al bij de inkoop van nieuwe producten of diensten de informatiebeveiliging juist wordt ingeregeld.

Verhogen digitale weerbaarheid
Hoewel gemeenten zonder uitzondering grote stappen hebben gezet, moet blijvend worden gewerkt aan de digitale weerbaarheid. Om de volgende stap naar meer monitoring, response en detectie mogelijk te maken, ondersteunt de IBD gemeenten in 2018 extra om de basis op een gemeenschappelijk niveau te krijgen. Dat vereist een gestandaardiseerde aanpak waar alle gemeenten hun eigen elementen kunnen kiezen. Tegelijkertijd ondersteunt de IBD ook de koplopergemeenten met kennis(deling) en expertise op de doorontwikkeling van monitoring en detectie.

//Einde bericht

Bron: VNG

Dit is een origineel persbericht. EZPressĀ® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: