Bedrijven investeren meer in R&D en organiseren het anders

Den Haag, 12 Januari 2018 /EZPress/ - VNO-NCW bestrijdt de gedachte dat bedrijven onvoldoende investeren in onderzoek. Dat zeggen de ondernemingsorganisatie in reactie op het nieuws dat honderd onderzoeksbanen verloren gaan bij Philips Lightning.

Nieuwe innovaties
De ontwikkelingen in technologie gaan razendsnel en de vraagstukken waar bedrijven mee bezig zijn dermate complex - bijvoorbeeld maatschappelijke uitdagingen - en vragen om vele verschillende disciplines dat bedrijven genoodzaakt zijn de R&D anders te organiseren. Bovendien vraagt de markt vaak sneller en eerder om nieuwe innovaties. Dat maakt dat de tijd van grote onderzoekscentra zoals het NatLab en Bel Labs inderdaad tot het verleden behoort. Fantastische laboratoria waar de meest waanzinnige zaken zijn bedacht.

Positieve trend
Dat er een positieve trend is in de R&D van bedrijven, is onmiskenbaar. De R&D-uitgaven van bedrijven zijn tussen 2013 en 2016 met één miljard toegenomen. Daarmee liggen de investeringen nu op 1,2 procent van het BBP, bijna op het EU-gemiddelde waar Nederland jarenlang ruim onder zat. In diezelfde periode zijn de publieke uitgaven aan R&D constant gebleven, namelijk ruim onder de 1 procent. Positief is daarom dat er 400 miljoen extra uitgaven in het Regeerakkoord zijn toegezegd als hefboom voor extra private investeringen. Samenwerking en co-creatie is zijn veel belangrijker geworden. Dat maakt de inzet op publiek private samenwerking zoals dit kabinet ook bepleit ook zo belangrijk.

Disruptieve innovaties
Natuurlijk moeten er genoeg verfrissende ideeën worden bedacht, echt disruptieve innovaties. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Hier spelen innovatieve startups een belangrijke rol in, net als de toegepaste onderzoeksinstellingen. Zo wordt er gewerkt aan Eindhoven Engine, een vernieuwd onderzoekscentrum waar gewerkt wordt aan concrete uitdagingen. Dat is een zinvollere benadering dan met weemoed terug te denken aan een tijd die niet meer terugkomt
//Einde bericht

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: