Steun Nederlandse gemeenten aan St Maarten, Saba en St Eustatius

Den Haag, 12 December 2017 /EZPress/ - Afgelopen week was een delegatie van de VNG op de Bovenwindse eilanden. Het doel van het bezoek was om te identificeren op welke terreinen Nederlandse gemeenten en de VNG in de komende jaren kunnen bijgedragen aan de wederopbouw na orkaan Irma.

Uitdagingen op de eilanden
De schade op de eilanden is groot. De verwoesting op Sint Maarten is enorm. Ook Saba en St Eustatius zijn geraakt, met name de havens en huizen.

Normaal gesproken is december het hoogseizoen voor toeristen, maar de boulevard is verlaten en de hotels die nog open zijn, zijn leeg. Deze week zijn de eerste kleine cruiseschepen weer aangekomen op St Maarten, maar het aantal mensen dat aankomt staat in schril contrast met de aantallen die normaal gesproken het eiland aandoen.

Dit heeft ook zijn doorwerking op Saba en St Eustatius; de bezettingsgraad van hotels is daar nu ook zeer laag.

Herstelwerkzaamheden
De overheden van de drie eilanden maken zich op voor grote herstelwerkzaamheden, evenals de hulporganisaties die actief zijn, zoals het Nederlandse Rode Kruis. Het Rode Kruis zet zich onder meer in voor het herstellen van schade aan zo’n 1000 woningen en verzorgt maaltijden voor alle kinderen op de scholen van Sint Maarten. Daarbij wordt zoveel mogelijk met lokaal ingehuurd personeel gewerkt.

Programma van VNG International
Samen met Nederlandse gemeenten zal VNG International zich inzetten op verschillende terreinen gerelateerd aan rampenbeheer. Met de overheid van Sint Maarten zal gewerkt worden aan:

het actualiseren en versterken van rampenplannen en de uitvoering en communicatie daarvan,
het versterken van wijkraden en hun rol in het rampenplan.
Ook zal er ondersteuning geboden worden om data actueel te houden, gerelateerd aan basisadministratie en ook bijvoorbeeld het beheer van domeingronden.

//Einde bericht

Bron: VNG

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: