Publicatie definitieve beleidsregel toekenning en intrekking informatienummers

Den Haag, 08 December 2017 /EZPress/ - Op 8 december 2017 zal de beleidsregel toekenning en intrekking informatienummers in werking treden. In deze beleidsregel geeft de ACM duidelijk aan welke diensten wel en niet zijn toegestaan met 0900, 0909 en 0906 nummers. Daarnaast geeft de ACM meer duidelijkheid over welke informatie nummerhouders moeten weergeven bij het aanbieden van hun dienst. Dit geldt ook voor viercijferige nummers die beginnen met 18.
Met deze beleidsregel maakt de ACM de spelregels duidelijk en geeft tegelijkertijd aan hier strenger op te gaan toetsen, zowel aan de poort als achteraf. De ACM kan een nummer intrekken als een nummerhouder zich niet aan de regels houdt.

//Einde bericht

Bron: ACM

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: