Innovatiebeleid kan verder worden versterkt

Foto:
Pixabay / CC0 Creative Commons

Den Haag, 07 December 2017 /EZPress/ - Nederland scoort goed op het gebied van innovatie, en het kabinet zorgt met het innovatiebeleid voor continuïteit daarvan, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. Dat beleid kan wel worden versterkt met extra uitgaven en het schrappen van enkele bezuinigen, schrijven de ondernemingsorganisaties in een brief aan de Tweede Kamer. Volgende week wordt de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat behandeld.

Topsectoren
De Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) zou moeten worden gecontinueerd met de huidige percentages, en daarvoor is volgend jaar 79 miljoen euro nodig. In het topsectorenbeleid zou extra ruimte moeten komen voor publiek-private samenwerking, instellingen voor toegepast onderzoek, het midden- en kleinbedrijf en het innovatiekrediet.

Octrooisysteem
VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het `onbegrijpelijk` dat de regeling voor Innovatie Prestatie Contracten (IPC) niet wordt doorgezet. `Naast de ontwikkeling van kennis is het gebruik en toepassing ervan in het technologievolgend midden- en kleinbedrijf van belang.` Ook is het `onverstandig` dat EZK 1 miljoen euro bezuinigt op het nationale octrooisysteem. `Want voor het innovatief bedrijfsleven is een kwalitatief betrouwbaar en robuust octrooistelsel van groot belang.`

//Einde bericht

Bron: VNO-NCW

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu



Download foto: Low-res Full-res



EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: