Gemeenten gezocht voor innovatief KOPP/KVO-project

Den Haag, 16 November 2017 /EZPress/ - Het Trimbos instituut start samen met de landelijk coördinator Kindcheck het innovatieve BSO-project voor kinderen van ouders met psychische problemen of verslaving (KOPP/KVO). Als hulpverleners de situatie onveilig vinden, kan Veilig Thuis in deze proef het BSO-project aanbieden.

Tijdens het project krijgen ouders gratis kinderopvang aangeboden en een coach.

Aanleiding
Jaarlijks zijn er 577.000 KOPP/KVO kinderen. Zij hebben een verhoogde kans op een psychische stoornis en twee tot drie keer zoveel kans op kindermishandeling. Een deel groeit op in gezinnen waar ondanks hulp en ondersteuning voor het gezin de situatie niet verbetert. Als deze aangemerkt is als onveilig, volgt een melding bij Veilig Thuis of Jeugdbeschermingstafel en een hulproute.

BSO-project
Onderzoek heeft aangetoond dat na een melding het welbevinden van het kind tijdelijk stijgt, maar dan weer gestaag daalt. Het BSO-project wil dat veranderen door het kind meer tijd in een veilige, ontspannen situatie te laten verblijven en de ouder te ontlasten. Daartoe krijgt de ouder gratis kinderopvang en een coach als schakel tussen hulpverleners en gezin aangeboden. De begeleiding en financiering van het project komt van het ministerie van VWS. Uit de evaluatie moet blijken of het werkt.

//Einde bericht

Bron: VNG

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: