Stand van zaken ondersteuning normalisering rechtspositie

Foto:

Den Haag, 06 November 2017 /EZPress/ - Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. In juli jl. hebben wij u geïnformeerd over de uitkomsten van twee enquêtes naar de ondersteuningsbehoeften van gemeenten bij de uitvoering van de Wnra binnen hun eigen organisatie.

Hieronder een overzicht van de stand van zaken.

Inventarisatie ondersteuningsbehoeften
In maart van dit jaar heeft de VNG onder haar leden en aangesloten organisaties een uitvraag gedaan naar opleidingsbehoeften vanwege de komst van de Wnra.

Naar aanleiding van de uitkomsten is de VNG samen met het Rijk en de werkgeverskoepels van provincies en waterschappen een traject gestart dat moet leiden tot het door marktpartijen tot stand laten brengen van een overheidsbreed en gedifferentieerd opleidingsaanbod, met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Het is de bedoeling dat de opleidingstrajecten in de loop van 2019 beschikbaar komen.

Daarna is aan het begin van de zomer aan de leden en aangesloten organisaties in een online enquête gevraagd naar andere ondersteuningsbehoeften vanwege de invoering van de Wnra. Daaruit bleek dat de leden een aanbod op alle daarin genoemde diensten en producten van harte ondersteunen.

Producten en diensten.
Producten en diensten waar in de enquête naar is gevraagd zijn onder meer:

-Modelarbeidsovereenkomst (inclusief een reeks gangbare clausules) voor zittende en nieuwe medewerkers
-Informatiemateriaal (toolkit) voor het informeren van de eigen medewerkers
-Voorbeeldreglement voor een eigen geschillenregeling/-commissie
-Geactualiseerde versie van het model sociaal statuut
-Inhoudsopgave van een personeelshandboek of -reglement dat aansluit op de nieuwe Cao Gemeente
-Organisatie van webinars over relevante normalisatie-items.

De uitvoering van de verschillende activiteiten en de rol van de
VNG daarbij, ligt nog voor ter besluitvorming. Zodra deze zijn afgerond wordt een planning gemaakt die wij via deze site zullen publiceren.

Draaiboek en invoeringscursus invoering Wnra
Als eerste zal de VNG op korte termijn aan een externe partij opdracht verstrekken tot het opstellen van een ‘draaiboek invoering Wnra’ (plan van aanpak) en de ontwikkeling en uitvoering van een korte ‘leergang invoering Wnra’ voor medewerkers die binnen hun organisatie verantwoordelijk zijn voor de invoering van de Wnra.

Draaiboek en cursus dienen tegen een redelijk tarief afgenomen te kunnen worden door leden van de VNG en aangesloten organisaties, zodat op organisatieniveau de verschillende voorbereidende activiteiten op het juist moment en in de juiste volgorde worden opgepakt.

Wij verwachten dat cursus en draaiboek in de loop van het eerste kwartaal van 2018 beschikbaar komen.

//Einde bericht

Bron: VNG

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.euDownload foto: Low-res Full-resEZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: