Lessen uit de lokale democratie van Nederland en België

Den Haag, 13 Oktober 2017 /EZPress/ - Samen met haar collega Mieck Vos van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) nam Jantine Kriens, Algemeen directeur van de VNG, deze week het eerste exemplaar van het themanummer van Res Publica over lokale democratie in Nederland en Vlaanderen in ontvangst.

Dat gebeurde uit handen van mede-auteur Julien van Ostaaijen. In de speciale uitgave worden met oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 de verschillen en lessen van de twee buurlanden over het lokale bestuur opgetekend.

Europese Week voor Regio’s en Steden
Kriens was samen met de overige leden van de VNG-directie in Brussel tijdens de Europese Week voor Regio’s en Steden (EWRC). Daar was de jaarlijkse netwerkborrel van de VNG. Met zo`n 150 aanwezigen was het een succesvolle Nederlandse aftrap van de Brusselse `hoogmis voor lokale overheden`.

Julien van Ostaaijen hield een presentatie. Jantine Kriens reflecteerde kort op de positie van lokale overheden en de toekomst van Europa. Het publiek bestond uit bestuurders, ambtenaren en adviseurs die zich bezig houden met de Europese Unie.

//Einde bericht

Bron: VNG

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: