NIA presenteert handboek voor beoordeling van investeringen

Den Haag, 21 September 2017 /EZPress/ - De stap van maatschappelijke investeringsambities naar private financiering van concrete investeringsprojecten is voor veel medewerkers in het publieke domein een zoektocht. Daarom maakte het Nederlands Investeringsagentschap (NIA) het handboek Financiering `Beoordeling van investeringsvoornemens`.

Private financiering in de plaats van publieke bekostiging en financiering biedt veel perspectief voor de realisatie van grote maatschappelijke transitie-opgaven waar Nederland voor staat, maar vraagt om andere verdienmodellen, om economisch sluitende businesscases.

Leidraad
Het Nederlands Investeringsagentschap (NIA) is opgericht om projecteigenaren te begeleiden bij het vinden private financiering voor projecten met een publiek belang. Het agentschap heeft voor gemeenten en provincies het handboek gemaakt als hulpmiddel bij het uitwerken van financierbare business cases op basis van een verdienmodel. Dit handboek biedt een leidraad voor het ontwerpen van dergelijke nieuwe verdienmodellen en voor het opstellen van businesscases.

Voor wie?
Het handboek is bedoeld voor projectmanagers, beleidsmedewerkers en adviseurs bij overheden, private organisaties en (semi-)publieke instellingen. In Nederland is er een toenemende ambitie om maatschappelijk gewenste investeringen te realiseren. Hiervoor is veel geld nodig. Vaak zijn bij de realisering meerdere partijen betrokken, veelal ook gemeenten.

//Einde bericht

Bron: VNG

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: