Werkinstructie EED online

Den Haag, 12 September 2017 /EZPress/ - Grote ondernemingen zijn verplicht om eens per 4 jaar een energieaudit in te dienen bij het bevoegd gezag van de Wet milieubeheer. Het Rijk heeft hiertoe een werkinstructie gepubliceerd.

De werkinstructie is voor het beoordelen van ontvangen energieaudits, maar ook voor het vaststellen of een onderneming onder de reikwijdte van de verplichting valt. De instructie is tot stand gekomen in samenwerking met vertegenwoordigers van het bevoegd gezag, RVO en InfoMil.

Op grond van de Europese richtlijn energie-efficiency (EED) zijn grote ondernemingen sinds december 2015 verplicht om eens per 4 jaar een energieaudit in te dienen. In Nederland gaat het om ruim 4.700 ondernemingen, waarvan de gemeente het bevoegd gezag is.

//Einde bericht

Bron: VNG

Dit is een origineel persbericht. EZPressĀ® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: