Actieprogramma stimuleert integrale aanpak van jihadisme

Den Haag, 08 September 2017 /EZPress/ - Bij de aanpak van jihadisme is de samenwerking op lokaal niveau de laatste jaren sterk verbeterd. Het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme geeft een positieve steun aan de gezamenlijke aanpak van jihadisme.

Partners uit de veiligheidsketen en het sociale domein werken beter samen en organisaties investeren in kennisontwikkeling. Informatiedeling is echter een aandachtspunt. Dit is een van de constateringen van de Inspectie Veiligheid en Justitie in haar rapport ‘Evaluatie van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme.’

VNG
De VNG is een van de partijen die is geïnterviewd. Het onderzoek geeft een goed beeld van de stand van zaken en de mogelijkheden voor verbetering. De VNG zal het rapport daarom agenderen voor haar reguliere overleg met onder meer de minister van Veiligheid en Justitie (Strategisch Beraad Veiligheid).

//Einde bericht

Bron: VNG

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: