Praktijkondersteuners jeugd een succes in Leeuwarden

Den Haag, 07 September 2017 /EZPress/ - Steeds meer gemeenten hebben praktijkondersteuners jeugd, die huisartsen bijstaan als jongeren hulp nodig hebben. Dat leidt tot minder doorverwijzingen naar zwaardere jeugdhulp én flinke besparingen. En het geeft een betere relatie tussen gemeente en de huisartsen. Dat zag VNG Magazine in Leeuwarden.

Twee jaar geleden startte in Leeuwarden een proef met praktijkondersteuners jeugd en sindsdien werken bijna alle huisartsen ermee. De praktijkondersteuner helpt de huisarts zes uur per week met jongeren die aankloppen met psychosociale klachten. In het eerste kwartaal van dit jaar werd nog maar 22 procent van de om hulp vragende jongeren doorverwezen naar de specialistische zorg. Op termijn levert dit een nettobesparing op van jaarlijks bijna 1 miljoen euro, zo becijferde de gemeente.

Kosten
De gemeente Leeuwarden neemt de kosten voor het inhuren van de praktijkondersteuner voor haar rekening. Ook betaalt ze de vergoeding voor de consulten waarop huisartsen conform de zorgverzekeringswet recht hebben. In totaal komt dit bedrag voor 2017 op € 584.000,-. Daar staat voor dit jaar een nettobesparing van € 434.000,- tegenover. Dat de gemeente de kosten voor haar rekening neemt, is tamelijk uniek. Waarom zij dat doet, leest u in het artikel in VNG Magazine.

//Einde bericht

Bron: VNG

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: