Draai bezuinigingen op onderwijsachterstandenbeleid terug

Den Haag, 06 September 2017 /EZPress/ - Draai eerst de voorgenomen bezuinigingen op het budget voor het onderwijsachterstandenbeleid terug. Dit is en blijft de reactie van de VNG op de adviesaanvraag van staatssecretaris Dekker (OCW) over een nieuwe bekostigingssystematiek.

Macrobudget
Zolang de voorgenomen bezuiniging op het macrobudget niet van tafel is, vinden wij het niet opportuun om een advies uit te brengen over een nieuwe indicator of bekostigingssystematiek.

De plannen doen afbreuk van alle eerdere investeringen in het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid.
De nieuwe bekostigingssystematiek heeft forse financiële gevolgen voor vooral de grotere gemeenten.
Met de bezuiniging wordt het zorgvuldig opgebouwde stelsel weer afgebroken.
Wij rekenen erop dat de staatssecretaris de bezuinigingen in de Miljoenennota ongedaan maakt en blijven daarop ook bij de Tweede Kamer aandringen. Vanzelfsprekend staan we open voor overleg met het kabinet over een stapsgewijze invoering van een nieuwe bekostigingssystematiek, wanneer deze ook door de Tweede Kamer wordt omarmd.

Toelichting voor gemeenten op VNG standpunt
Veel gemeenten hebben ons vragen gesteld over de stand van zaken rond het onderwijsachterstandenbeleid. We hebben een notitie opgesteld waarin we uitleggen wat ons standpunt is over de financiële herverdeling voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. We leggen hierin ook uit waarom afwijzing tegen de bezuinigingen op het macrobudget nodig blijft.

//Einde bericht

Bron: VNG

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: