Honderden topmanagers bijeen voor meer vrouwen aan de top

Den Haag, 05 September 2017 /EZPress/ - Stichting Topvrouwen.nl bracht 4 september, in aanwezigheid van Koning Willem Alexander, honderden potentiële topvrouwen en captains of industry bijeen in het Louwman Automuseum in Den Haag. Doel is nieuwe netwerken tot stand brengen en zorgen dat het aantal vrouwen in Raden van Bestuur, Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht toeneemt de komende jaren. Ook worden afspraken gemaakt over samenwerking in Europa en neemt de Koning een nieuw boek in ontvangst met lessen voor topbestuurders.

Marry de Gaay Fortman, voorzitter van de stichting Topvrouwen.nl; “Ik ben blij met de grote opkomst vanmiddag. Alleen samen met al deze potentiële topvrouwen en topbestuurders kunnen we namelijk het benoemingsbeleid in Nederland echt moderniseren. Het is vaak ook geen onwelwillendheid, maar meer een kwestie van bestaande patronen doorbreken. Zo brengen we Nederland echt de 21e eeuw in, want uit onderzoek blijkt dat bedrijven met een goede mix van mannen en vrouwen beter presteren. Met onze database met 1.350 topvrouwen laten we zien dat er ook voldoende topvrouwen zijn. Dat kan het excuus dus nooit meer zijn. Door iedereen hier bij elkaar te brengen helpen we het toeval daarbij een handje."

Boek
Tijdens de bijeenkomst neemt de Koning de interviewbundel ‘Top! Daadkrachtige mannen en vrouwen over gender diversity’ in ontvangst. Dit boek is vanaf dinsdag te downloaden vanaf topvrouwen.nl en heeft tot doel bestuurders te inspireren en tips te geven om het benoemingsbeleid verder te professionaliseren.

Internationale afspraken
In het Louwman museum worden -in vervolg op een recente economische missie naar Italië- ook afspraken gemaakt tussen Nederlandse en Italiaanse werkgevers om meer te gaan samenwerken bij de benoeming van Topvrouwen. Dit moet de opmaat zijn naar meer Europese samenwerkingsprojecten op dit vlak.

Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW: “Ik ga me met mijn Italiaanse collega binnen BusinessEurope bijvoorbeeld hard maken voor bredere uitrol van de topvrouwendatabase die wij in Nederland hebben ontwikkeld. Wij stellen onze technologie daarbij ter beschikking. Heel Europa heeft immers baat bij meer vrouwelijke topbestuurders en er is meer actie nodig.”

Demissionair Minister Lillianne Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: "Het is goed om te zien dat Nederlandse en Italiaanse topvrouwen snel tot zaken zijn gekomen na de missie eerder dit jaar. En belangrijk dat we met nog veel meer Europese landen dit soort afspraken maken. Want het is bijna niet te bevatten dat er in 2017 nog bedrijven zijn met geen enkele vrouw in hun raad van bestuur of hun raad van commissarissen. Dat is echt niet meer van deze tijd."

Achtergronden
De door VNO-NCW en OCW opgezette stichting Topvrouwen.nl biedt via de database www.topvrouwen.nl een ingang voor bedrijven, instellingen en executive searchbureaus die op zoek zijn naar vrouwelijke kandidaten voor een raad van bestuur, de raad van commissarissen of een raad van toezicht. De database draagt bij aan de doelstelling dat in beide raden van bedrijven in 2023 het aandeel vrouwen minstens 30% is. Inmiddels zijn er meer dan 1.350 topvrouwen opgenomen in de database.

//Einde bericht

Bron: VNO-NCW

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: